Rotthier Suzy

DE SPECIALISATIES VAN LOGOPEDISTE SUZY ROTTHIER: LOGOPEDIE OP MAAT VAN UW PROBLEMATIEK

Wat?

U kunt op mij vertrouwen voor logopedische begeleiding voor kinderen en volwassenen. Mijn praktijk in Sint-Niklaas wil een laagdrempelige ondersteuning bieden voor mensen die kampen met spraak-,taal-, of leesproblemen.

Logopediste Suzy Rotthier

Waarvoor kunt u bij uw logopedist in Sint-Niklaas terecht?

Waarvoor kunt u bij uw logopedist in Sint-Niklaas terecht?

Uw logopedist helpt u om spraak-, taal-, reken-, lees- en spellingsproblemen te beperken of te overwinnen, om zo uw welzijn te vergroten. 

Ik ondersteun u wanneer u geconfronteerd wordt met:

 • leerproblemen en leerstoornissen

  • dyslexie

  • dysorthografie

  • dyscalculie

 • taalproblemen en taalstoornissen

 • articulatiestoornissen

  • lispelen

  • moeilijke R-klanken

  • ...

 • myofunctionele stoornissen

  • afwijkend mondgedrag

  • foutief slikgedrag

  • ...

 • motorische spraakstoornissen

  • dysarthrie

 • afasie - eet- en drinkproblemen bij kinderen

 • leesproblemen

 • slikrevalidatie

WILT U MEER INFORMATIE INWINNEN OF METEEN EEN AFSPRAAK MAKEN IN DE PRAKTIJK? NEEM CONTACT MET ME OP!